Pútnický portál


Lurdy - Fatima

Lurdy - Fatima

 

Annecy Ars Dardilly Avignon Alcobaca Batalha Coimbra
Lux bus - Lietadlo

 

Termín:  29.9. - 5.10.2010
Cena: 395,- EUR
  

V CENE JE ZARÁTANÉ:
- letenka
- autokarová doprava (autobus zn. Mercedes)
- 4 x ubytovanie
- 3 x polpenzia
- sprievodca, kňaz

V CENE NIE JE ZARÁTANÉ:
- letiskové poplatky 90,- EUR
- komplexné cestovné poistenie 9,80- EUR

Pútnický program je spojený s každodennou svätou omšou.

PROGRAM ZÁJAZDU:
1. deň: Odchod zo Slovenska v podvečerných hodinách nočnou jazdou cez Rakúsko, Nemecko a Švajčiarsko do Annecy.

2. deň: Príchod v doobedňajších hodinách, prehliadka ANNECY, rodisko a miesto pôsobenia sv. Františka Saleského, ARS – miesta pôsobenia sv. Jána Vianney, patróna kňazov. V tomto roku si pripomíname 150. výročie jeho úmrtia. Prehliadka múzea, fary a farského kostola, kde bol pôvodne sv. Ján Vianney pochovaný. Návšteva jeho rodiska DARDILLY, Kostol a Oratórium J.M.V. Ubytovanie.

3. deň: Ráno odchod do AVIGNONU – sídlo pápežov 1309 – 1376. Pápežský palác, najväčší gotický palác v Európe. Katedrála Notre-Dame-des-Doms. Známy Avignonský most. Pokračovanie v ceste do Lúrd. Ubytovanie, večera a nezabudnuteľný sviečkový sprievod.

4. deň: Po raňajkách celodenný program v LURDOCH prehliadky, modlitby, krížová cesta, popoludňajšia procesia, rodný dom sv. Bernadetty, komplex bazilík, jaskyňa Zjavenia, podzemná bazilika Pia X. Nočná jazda do Fatimy.

5. deň: Po príchode ranná svätá omša pri kaplnke Zjavenia. Ubytovanie. Celodenný náboženský program vo FATIME. V rámci programu krížová cesta a návšteva rodného domu troch vizionárov Lucie Santos, Francisca Marto a Jacinty Marto v Aljustreli. Po večeri spoločná modlitba ruženca pri kaplnke Zjavenia a sviečkový sprievod.

6. deň: Po raňajkách odchod do BATALHY /kláštor zo 14.st., majstrovské dielo portu-
galskej gotickej architektúry/. Pokračovanie do ALCOBACY /kláštor a najväčší kostol v Portugalsku, spojený s príchodom rádu cisterciánov/. Zastávka v rybárskej dedinke NAZARÉ, večera, ubytovanie.

7. deň: Po raňajkách odchod na letisko do Porta so zastávkou v COIMBRE /sídlo najstaršej portugalskej univerzity/, stará katedrála, nový kláštor sv. Kláry, kaplnka v kláštore sestier karmelitánok, kde bývala sestra Lucia. Odlet v podvečerných hodinách do Viedne a následne transfer do Bratislavy.

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu !https://www.putnicky-portal.eu