Pútnický portál


Izrael a Sinaj z/do Košíc

Izrael a Sinaj z/do Košíc

Cena: 460,- €    Termín: 05.02.2011 - 12.02.2011
Cena zahŕňa: letenka Košice - Tel Aviv – Košice, klimatizovaný autobus v Izraeli,
7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s polpenziou, odborný sprievodca – kňaz, cestovné poistenie
Cena nezahŕňa:  letiskový poplatok 60,00 €,  palivový príplatok podľa aktuálnej ceny paliva /momentálne je to 110,00 €obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy 60 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/a doplatok za Horu Sinaj 90 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/.
Program zájazdu:
1. deň:stretnutie na letisku v Košiciach, odlet do Tel Avivu, transfer z letiska do Haify – Hora Karmel – Svätyňa Stela Maris, Eliášova Jaskyňa, presun do Nazareta – prehliadka Baziliky Zvestovania, kostol Sv. Jozefa, večera a nocľah v Nazarete
2. deň: po raňajkách výstup na Horu Tábor – kostol Premenenia Pána, návšteva okolia Galilejského jazera - Yardenit, Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev, Primát Sv. Petra, večera a nocľah v Betleheme.
3. deň: raňajky, Staré mesto Jeruzalem - Krížová cesta, Bazilika Božieho hrobu, možnosť nákupu na miestnom bazári, večera a nocľah v Betleheme.
4. deň: po raňajkách celodenný program v Betleheme: bazilika Narodenia, jaskyňa Mlieka, Pole pastierov, večera a nocľah v Betleheme.
5. deň: po raňajkách odchod autobusom údolím Wadi Qelt k Mŕtvemu moru, cestou zastávka v Jerichu, možnosť zakúpenia fakultatívneho výletu na Masadu a Qumrán, kúpanie v Mŕtvom mori, pokračovanie v ceste na Sinajský poloostrov, ubytovanie a večera.
6. deň: nočný výstup na Horu Sinaj, raňajky, prehliadka kláštora Sv. Kataríny, presun cez hranice späť do Izraela, kúpanie pri Červenom mori v Eilate, presun do Betlehema, večera a nocľah.
7. deň: raňajky, zastávka v Betánii, návšteva Olivovej hory –kostol Otčenáš, Dominus Flevit, Getsemanská záhrada, Múr nárekov, Hora Sion – kostol Usnutia Panny Márie, Večeradlo, večera a nocľah v Betleheme.
8. deň: poraňajkách Ein Karem – mesto Jána Krstiteľa, Yad Vashem – pamätník holokaustu, Knesset, transfer na letisko do Tel Avivu, prílet do Košíc vo večerných hodinách.
Každý deň sa konajú sv. Omše.
Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!https://www.putnicky-portal.eu