Pútnický portál


Izrael z Košíc

Izrael z Košíc

 

Cena: 460,- €   Termín: 29.01.2011 - 05.02.2011

    Cena zahŕňa: letenka Košice - Tel Aviv – Košice, klimatizovaný autobus v Izraeli,

7 x ubytovanie v 2 a 3 – lôžkových izbách s polpenziou, odborný sprievodca a kňaz, cestovné poistenie

Cena nezahŕňa:letiskový poplatok 60,00 € , palivový príplatok podľa aktuálnej ceny paliva /momentálne je to 110,00 € , obslužné + taxi na Horu Tábor + vstupy 60 USD/platí sa u sprievodcu po prílete do Izraela/

Program zájazdu:

1. deň: odlet z Košíc do Tel Avivu, transfer z letiska do Betlehema, večera a nocľah v Betleheme.

2. deň: po raňajkách návšteva okolia Galilejského jazera - Yardenit, Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenstiev, Primát Sv. Petra, večera a nocľah v Betleheme.

3. deň: raňajky, Staré mesto Jeruzalem - Krížová cesta, Bazilika Božieho hrobu, možnosť nákupu na miestnom bazári, večera a nocľah v Betleheme.

4. deň: po raňajkách odchod autobusom údolím Wadi Qelt k Mŕtvemu moru, možnosť zakúpenia fakultatívneho výletu na Masadu a Qumrán, kúpanie v Mŕtvom mori, večera a nocľah v Betleheme.

5. deň: raňajky, po raňajkách návšteva Hory Tábor – kostol Premenenia Pána, Nazaretu – Bazilika Zvestovania a kostol Sv. Jozefa, Kána Galilejská/možnosť obnovenia manželských sľubov/, cestou zastávka v Jerichu, večera a nocľah v Betleheme.

6. deň: raňajky, návšteva Olivovej hory, Múr nárekov, Hora Sion, večera a nocľah v Betleheme.

7. deň: po raňajkách celodenný program v Betleheme: bazilika Narodenia, jaskyňa Mlieka, Pole pastierov, večera a nocľah v Betleheme.

8. deň: poraňajkách Ein Karem, Latrun resp. prehliadka pamätníka Holokaustu transfer na letisko do Tel Avivu, prílet na Slovensko.

Sprievodca zájazdu si vyhradzuje právo na zmenu programu!

 https://www.putnicky-portal.eu