Pútnický portál


Assisi - Rím - Benátky

Assisi - Rím - Benátky

Termín: 12. 09. - 16. 09. 2010

 

Cena: 210 EUR

 

Program:
1. deň:

Odchod z Bratislavy o 17.00 hod. Tranzit cez Rakúsko. Nočná jazda do Assisi.

2. deň:

V ranných hodinách príchod do historického starobylého mesta ASSISI, ktoré je známe pôsobením sv. Františka a sv. Kláry. V Assisi prehliadka historických pamiatok, Baziliky sv. Františka, Baziliky sv. Kláry, Baziliky Panny Márie anjelskej so svetoznámym kostolíkom Porciunkula. Popoludní odchod do RÍMA. Ubytovanie.

3. deň:

Po raňajkách prehliadka RÍMA: baziliky S. Maria Maggiore a S. Pietro in Vincoli, Antický Rím: Koloseum, Fórum Romanum, Kapitol. Popoludní podľa časových možností prehliadka niektorých ďalších pamätihodností mesta (chrám sv. Klementa, Lateránska bazilika, Sväté schody, chrám sv. Pavla za hradbami). Návrat na miesto ubytovania, nocľah.

4. deň:

Po raňajkách stretnutie na Námestí sv. Petra, audiencia u Svätého Otca s jeho pápežským požehnaním. Popoludní chrám s. Petra, kde je možnosť návštevy kupoly chrámu vo výške 132 m, z ktorej je nezabudnuteľný výhľad na mesto. Pokračovanie v prehliadke: romantické námestie Piazza Navona, najzachovalejšia antická budova v Ríme Pantheon, Fontána di Trevi, Španielske námestie. V neskorých večerných hodinách odchod z Ríma.

5. deň:

V ranných hodinách príchod do BENÁTOK. Pešia prehliadka mesta. Napoludnie odchod späť do Bratislavy. Predpokladaný návrat v neskorých nočných hodinách /  po polnoci.

 

V cene je zarátané: autokarová doprava, 2 x hotelové ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 2 x kontinentálne raňajky, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 55 EUR

V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 7 EUR, vstupné cca – Vatikánske múzeá 14 EUR, dolná bazilika sv. Klementa 5 EUR, kupola baziliky sv. Petra 5 EUR / výťahom 7 EUR, Koloseum Forum Romanum, Palatinum 12 EUR

Upozornenie: je zákaz vstupu turistických autobusov do centra Ríma (za mestské hradby). V centre mesta je presun možný príslušnými linkami mestskej dopravy (metro).

Doprava v Ríme: 1 lístok 1 EUR, 1-dňový lístok 4 EUR, 3-dňový lístok 11 EUR

 

 https://www.putnicky-portal.eu