Pútnický portál


Svätá Zem a Jordánsko z Bratislavy

Svätá Zem a Jordánsko z Bratislavy
s ThDr. Majerníkom 
Termín:  19.11. - 30.11.2010
Cena: 200,- USD + 750,- EUR
  

V cene je zahrnuté:
- letenka Bratislava -  Tel Aviv - Bratislava
- 10 x hotelové ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- autobusové transféry počas cesty -  klimatizovaný lux bus
- odborný sprievodca – kňaz
- poistenie insolventnosti

V cene nie je zahrnuté:

- komplexné cestovné poistenie 1,40 EUR/os./deň
- obslužné, ktoré predstavuje sumu cca 40,- USD za celý pobyt

Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu !


PROGRAM ZÁJAZDU:

1.deň:
Vo večerných hodinách stretnutie skupiny na letisku s následným odletom z Bratislavy do Tel Avivu.

2 deň:
Odchod autobusom do Galilei cez Cezareu Primorsku a Haifu s návštevou mariánskej svätyne Stella Maris.. Večera a ubytovanie.

3.deň:
Po raňajkách prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby.

4.deň:
Po raňajkách odchod ku Genezaretskeému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Presun do Jordánska . Prehliadka Gerasy, najviac zachovaného rímskeho mesta na svete. Ammán, hlavné mesto Jordánska (mestá Dekapolis cez ktoré prechádzal Pán Ježiš aj sv. Pavol). Večera, ubytovanie.

5.deň:
Po raňajkách prechod po Kráľovskej ceste cez panoramatické Wadi Mujib do mesta Petra, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Návrat do Ammánu, večera, ubytovanie.

6.deň:
Po raňajkách odchod z Ammánu na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Zastávka v Madabe – mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami. Macherus, kde sa nachádzal opevnený palác kráľa Herodesa Antipa. Jordan River – udajné miesto krstu Pána Ježiša. Prechod do Betlehema, večera ubytovanie.

7.deň:
Po raňajkách prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera, ubytovanie.

8. deň:
Po raňajkách púť do Jeruzalema, bazilika Božieho hrobu, Múr nárekov, Krížová cesta –  Via Dolorosa. Svätá omša v nemeckom pútnickom dome Schmidt. Popoludní prehliadka Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom.  Nocľah v Betleheme.

9. deň:
P
o raňajkách presun do Jeruzalema, Hora Sion – Večeradlo a bazilika Usnutia Panny Márie. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostol Hrobu Panny Márie. Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

10.deň:
Po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu.  Zastávka v Jerichu, história mesta je v skutku výnimočná, patrí k najstarším mestám na svete. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43). Večera&, ubytovanie.

11. deň:
Po raňajkách návšteva Deir Rafat – Kláštor Milosti. Rehoľa sestier sv. Dorotey tu dala postaviť katolícky kláštor a školu pre arabské a beduínske deti. Na stenách kláštora je nápis Ave Maria v 350 jazykoch. Dielo zasvätili Panne Márii, Kráľovnej Palestíny. Socha dominuje celému údoliu Sorek. Kláštor vlastní ovocné sady a vinice. Je známy výrobou vína. Tel Aviv – Jaffa, leží na pobreží Stredozemného mora. V súčasnosti tvorí staré mesto Tel Avivu. Podľa jednej legendy ju údajne založil Noemov syn Jafet. Kráľ  Šalamún (970-931 pr. Kr.) cez prístav dopravoval cédrové drevo na stavbu Jeruzalemského chrámu. Večera, ubytovanie.

12. deň:
Po Raňajkách osobné voľno, odchod na letisko, odlet do Bratislavy. Prílet v podvečerných hodinách.https://www.putnicky-portal.eu