Pútnický portál


Svätá Zem z Bratislavy - poznávací

Svätá Zem z Bratislavy - poznávací

Termín: 23.11.- 30.11. 2010   Cena: 530 EUR

 

Program:
1.
deň: Odlet  z Bratislavy do Tel Avivu. Transfer autobusom na miesto ubytovania. Večera a nocľah.

2.deň: Po raňajkách odchod ku GENEZARETSKÉMU JAZERU: hora Blahoslavenstiev, KAFARNAUM - dom sv. Petra, TABGHA - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu (rieka Jordán) - obnovenie krstných sľubov miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej. Večera a nocľah.

3.deň: Po raňajkách prehliadka NAZARETA - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup na horu Tábor (pešo alebo taxíkom za 7 USD), prehliadka kostola Premenenia Pána. Pri návrate  krátka zastávka v JERICHU. Večera a nocľah.

4.deň: Po raňajkách prehliadka BETLEHEMA - bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Popoludní návšteva AIN KAREM, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.

 5.deň: Po raňajkách odchod autokarom do JERUZALEMA. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie (smrteľného zápasu Pána Ježiša), kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a baziliky Usnutia Panny Márie. Večera a nocľah.

6.deň: Po raňajkách prehliadka BETÁNIE - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva MŔTVEHO MORA s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Masadu a do Qumránu. Večera a nocľah.

7.deň: Po raňajkách odchod autokarom do JERUZALEMA, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote.

8.deň: V skorých ranných hodinách odchod autokarom do Tel Avivu s následným odletom do Bratislavy.

V cene je zarátané: letecká doprava, transfery letisko - hotel - letisko, 7 x ubytovanie v dvojlôžkových izbách s príslušenstvom, 7 x polpenzia, prehliadky podľa programu bez vstupov, sprievodca zájazdu, povinné zmluvné poistenie zájazdu v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.

Povinný príplatok: letiskové, palivové a bezpečnostné poplatky cca 130 EUR (vyhradzujeme si právo zmeny)
Príplatok za 1-lôžkovú izbu: 140 EUR

V cene nie je zarátané: poistenie - možnosť doplatenia komplexného cestovného poistenia v cene 11,20 EUR, obslužné (bakšiš) 30 USD (platí sa priamo na mieste v hotovosti), vstupné podľa programu 28 USD (platí sa priamo na mieste v hotovosti), vstup na Masadu (vstupné + lanovka) 20 USD

Upozornenie: letecké zájazdy do Svätej Zeme sa uskutočnia pri minimálnom počte 15 účastníkov.

 

 https://www.putnicky-portal.eu