Pútnický portál


Svätá Zem z Bratislavy

Svätá Zem z Bratislavy

Termín:      23.11. - 30.11.2010
Cena: 490,- EUR
V cene je zarátané:
- letenka
- 7x ubytovanie s polpenziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- doprava vo Svätej zemi klimatizovaným autobusom
- odborný sprievodca – kňaz
V cene nie je zarátané:
- letiskové poplatky 40,-Euro
- obslužné a vstupy podľa programu 50,- USD /platí sa priamo sprievodcovi vo Sv.Zemi/ 
- letecká spoločnosť  zaradila palivový príplatok. Jeho výška sa pohybuje podľa ceny ropy a stanovuje sa na kalendárny mesiac dopredu. K 1.4.2010 je stanovený palivový príplatok vo výške 110,- Euro
- komplexné cestovné poistenie 11,2 Euro (1,40 Euro/1 deň)
Upozornenie!
Ceny sú kalkulované pri  kurze 1 EURO = 1,4 USD. Pri pohybe kurzu o 5%  si vyhradzuje cestovná kancelária právo na úpravu ceny.
 PROGRAM PÚTNICKÉHO ZÁJAZDU:
1.deň: Stretnutie skupiny na letisku s následným odletom z Bratislavy do Tel Avivu. Odchod autobusom  do Betlehema, nocľah.
2.deň: po raňajkách prehliadka  Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša  Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka.  Popoludní návšteva Ain Karem, návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miesta Navštívenia Panny Márie u Alžbety. Večera a nocľah.
3.deň: po raňajkách  odchod ku Genezaretskeému  jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Návšteva Jardenitu /rieka Jordán/ - obnovenie krstných sľubov miesta prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Večera  a nocľah.
4.deň:  po raňajkách prehliadka Nazareta - baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Popoludní výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Odchod do Betlehema s krátkou zastávkou v Jerichu. Večera a nocľah.
5.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema. Prehliadka mesta - Betfage, návšteva Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/, kostola Hrobu Panny Márie. Prechod k  Múru nárekov, Hory Sion – Večeradla a  baziliky Usnutia Panny  Márie. Večera a nocľah.
6.deň: po raňajkách prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a nocľah.
7.deň: po raňajkách odchod autokarom do Jeruzalema, prehliadka Starého mesta. Krížová cesta - Via Dolorosa, bazilika Božieho hrobu na Kalvárii - Golgote.
8.deň: v skorých ranných hodinách odchod autokarom do Tel Avivu  s následným odletom do Bratislavy.
Duchovný program je spojený s každodennou svätou omšou. Sprievodca si vyhradzuje právo zmeny programu.


 https://www.putnicky-portal.eu