Pútnický portál


INDIA

India

India
BOMBAY-GOA-KALKATA-VARANASI SARNATH – AGRA – JAIPUR - DILLI India šokujúca, diametrálne odlišná,  krajina dharmických náboženstiev, ale i kresťanská ... „sv. F. Xaverský,  apoštol Tomáš i Matka Tereza“ Termín zájazdu: 28.01.–08.02.2011   ...

—————https://www.putnicky-portal.eu