Pútnický portál


ETIÓPIA

ETIÓPIA

exotická príroda, skvostná architektúra, spomienka na kráľovnú zo Sáby a jej syna Menelika, pozoruhodné kresťanské kláštory a jedno z najväčších tajomstiev antiky – Archa úmluvy, ktorej príbeh začína Mojžišom ...
Termín: 29.11. – 09.12.2010
Cena: 1.385,- EUR
V cene je zarátané:
- letenka Viedeň – Addis Abeba – Viedeň
- vnútroštátne prelety
- 8 x ubytovanie s plnou penziou v 2 - 3 lôžkových izbách so soc. zariadením
- mikrobus, resp. džíp
- odborný sprievodca – kňaz
V cene nie je zarátané:
- komplexné cestovné poistenie 1,70 EUR/os./deň
- obslužné, ktoré predstavuje sumu 30,- USD (platí sa priamo sprievodcovi)
- letiskové poplatky  190,- EUR
- víza a vstupy cca 150,- EUR
Sprievodca:  Mons. ThDr. Ján Majerník
Program zájazdu:
1. deň: Odlet z Viedne do ADDIS ABEBA.
2. deň: prílet do hlavného mesta, transfer do hotela , osobné voľno, ubytovanie.
3. deň: letecky  do AXUMU. Svätý Axum – sídlo legendárnej kráľovnej zo Sáby, hlavné mesto starovekej Axúmskej ríše. Unikátnymi svedkami minulosti sú axumské obelisky. Návšteva archeologického múzea, kostol Panny Márie zo Sionu: starý vybudoval panovník Fasiledes v 17. stor, novú katedrálu cisár Haile Silassie. Popoludní návšteva kúpeľov kráľovnej zo Sáby, hrob kráľa Kaleba a jeho syna Gebre Meskela. Park Ezana, kde sa nachádzajú kamenné nápisy kráľa Ezana v rôznych jazykoch. Ruiny paláca kráľovnej zo Sáby. Večera a ubytovanie Axum.
4. deň: letecky do LALIBELA - svetový unikát architektúry zapísaný na zozname UNESCO. Chrámový komplex nemajúci porovnania. Jedenásť monolitických skalných chrámov vytesaných na prelome 12. storočia predstavuje 8. div sveta. Večera a ubytovanie Lalibela.
5. deň: panoramatická cesta z LALIBELA do GONDER.
6. deň: GONDER - návšteva hradu, kostol Debre Birhan Selassie – pozoruhodné fresky s výjavmi zo Starého a Nového zákona, a tiež freska na strope s 80 anjelmi - najznámejšie etiópske sakrálne umenie. Kúpele kráľa Fasiledesa, zakladateľa Gondera a gonderskej dynastie. Večera a ubytovanie Gonder.
7. deň: panoramatická cesta do BAHIR DAR. Po obede výlet loďou po najvyššie položenom africkom jazere Tana, ktorým preteká Modrý Níl. V mystickom prostredí sa nachádzajú kresťanské kláštory. Návšteva jedného z najkrajších – kláštora Ura Kidane Mihiret z 13. stor. Večera a ubytovanie  Bahir Dar.
8. deň: skoro ráno cesta k vodopádom na Modrom Níle, prechod po Portugalskom moste postavenom v 17. stor. Cestou späť panoramatický pohľad na bývalý palác cisára Haile Silassie – Bezawit palác. Letecky do ADDIS ABEBA,večera, ubytovanie.
9. deň: Celodenná prehliadka mesta: Národné múzeum, Etnografické múzeum. Výhľad z najvyššieho vrchu mesta Entoto / 3200 m. n. m./, kde bol prvý palác panovníka Menelika II, zakladateľa mesta. Nachádza sa tu kostol Panny Márie, kde bol panovník korunovaný. Unikátna Katedrála Sv. Trojice – zoznam panovníkov, sochy gréckych umelcov, okná s maľbami výjavov zo Starého a Nového Zákona, hrob panovníka Haile Silassie I, /založil kostol/ a jeho ženy. Tržnica. Večera, ubytovanie Addis Abeba.
10. deň: osobné voľno, transfer na letisko, odlet do Viedne.
11. deň: prílet v ranných hodinách.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenu programu!https://www.putnicky-portal.eu