Pútnický portál


Medžugorie

Medžugorie

Termín:  12.10.- 17.10.2010    Cena: 129 EUR  ( doprava, sprievodca,  3 x ubytovanie,  DPH, poistenie  insolventnosti, )
Program:        
1.deň Odchod  zo Slovenska   navečer ( z Prešova o 11.00 hod.) z Bratislavy cca o 17.00 hod. ( ďalšie nástupné  miesta  budú  ešte upresnené , nočný  prejazd v autobuse) cez  Maďarsko do Chorvátska  a Bosny  Hercegoviy
2.deň Pred obedom  príchod  do  Medžugoria , prehliadka  mariánskeho obvodu,  ubytovanie, účasť  na  večernom  náboženskom  programe  v miestnom chráme ,nocľah.
3.deň celodenný pobyt v Medźugoriu ( výstup na Podbrdo -  miesto  zjavenia  sa  Panny Márie) sv. omša, voľný program , nocľah.

4.deň  Celodenný pobyt v Medžugoriu – výstup na Križevac, sv. omša voľný program, nocľah

5.deň Doobeda  pobyt  v Medžugoriu, na obed  odchod, cesta pokračuje  nočným  prejazdom   v autobuse,
6. deň  Návrat  na Slovensko v skorých ranných  hod. ( cca o 6.00 ho.)                                                                                                                  

Ubytovanie: 3x  penzión v Medžugorí  (2,3,4  posteľové izby)  kuchynka  k dispozícii , od mariánskeho obvodu vzdialený cca10  min. peši( autobus  bude  klientom  2  x  cez  deň k dispozíicii)

Povinný príplatok: komplexné cestovné poistenie: 8,40  EUR.
Nepovinný príplatok:
3 x raňajky a 3 x večera  spolu: 27  EUR
 

 https://www.putnicky-portal.eu