Pútnický portál


Svätá zem: Jordánsko - Izrael z/do Košíc

Svätá zem: Jordánsko - Izrael z/do Košíc

Cena: 749,- EUR  TERMÍN: 15.2.-22.2.2011

V cene je zahrnuté:

- medzinárodná letenka Košice - Ammán – Košice

- letiskové poplatky

- ubytovanie s polpenziou v 3* hoteloch počas pobytu
(izby sú dvoj a trojlôžkové, ak si neurčíte spolubývajúceho, cestovná kancelária Vás ubytuje podľa veku.)

- doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu

- odborný sprievodca – kňaz

- komplexné cestovné poistenie

- vstupy v Jordánsku

V cene nie je zahrnuté:

- hraničné poplatky, víza a obslužné, ktoré predstavuje sumu 50,- EUR (platí sa priamo sprievodcovi )

- fakultatívne výlety

Koordinátor púte: Mons. Ján Majerník

- západný a východný breh Jordánu - po stopách apoštola Pavla, prvých kresťanských komunít, ako aj cirkevných otcov, umožňuje každému účastníkovi prehĺbenie biblických vedomostí a prispieva k obohateniu horizontu viery v širšom kontexte svätej zeme. Púť sprevádza kňaz a je kladený dôraz na duchovný rozmer tejto cesty. Z toho dôvodu je plne v kompetencii sprievodcu aktuálne meniť, resp. dopĺňať program púte.

PROGRAM:

1.deň: zraz vo večerných hodinách na letisku a následne odlet do Jordánska – Ammánu.

2.deň: prílet v skorých ranných hodinách, spoločné raňajky, odchod z Ammánu na horu Nebo – podľa tradície miesto smrti Mojžiša. Zastávka v Madabe – mozaiková mapa zhotovená v byzantskom období zobrazuje vtedajší Jeruzalem s jeho významnými stavbami. Jordan River – údajné miesto krstu Pána Ježiša. Zastávka pri Mŕtvom mori. Večera, ubytovanie.

3.deň: po raňajkách odchod do mesta Petra, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka. Návrat do Ammánu, večera, ubytovanie.

4.deň: po raňajkách odchod cez Allenby do Izraela. Zastávka v Jerichu, história mesta je v skutku výnimočná, patrí k najstarším mestám na svete. Ježiš Kristus pri svojich cestách z Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk 18, 35-43). Prehliadka Betánie - Lazarov hrob. Prehliadka Betlehema - bazilika Narodenia Ježiša Krista, Pole pastierov, jaskyňa Mlieka. Ubytovanie a večera v Betleheme.

5.deň: po raňajkách púť do Jeruzalema, Bazilika Božieho hrobu, Múr nárekov, Krížová cesta – Via Dolorosa. Popoludní prehliadka Olivovej hory - prehliadka kostola Pater Noster - Otčenáš, návšteva Dominus Flevit, miesta, kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, baziliky Agónie /smrteľného zápasu Pána Ježiša/. Večera a ubytovanie v Betleheme.

6.deň: po raňajkách prechod Júdskou púšťou, návšteva Mŕtveho mora s možnosťou kúpania. Popoludní fakultatívny výlet na Massadu a do Qumránu. Večera a ubytovanie v Betleheme.

7.deň: po raňajkách odchod autobusom do Galilei, výstup na horu Tábor /peši, alebo taxíkom za 7,-USD/, prehliadka kostola Premenenia Pána. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa. Večera a ubytovanie v Galilei.

8.deň: po raňajkách odchod ku Genezaretskeému jazeru: hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženia chlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Pri jazere možnosť zakúpenia obedu tradičnej ryby sv. Petra. Presun do Jordánska, hraničný prechod Sheik Hussein. Večera v Ammáne a následne odlet na Slovensko.

 https://www.putnicky-portal.eu